Wasiliana Nasi

Tafadhali tutumie ujumbe na taarifa zako kwa ajili ya mawasiliano zaidi

  Mawasiliano

  Anuani

  Tanzania Assemblies of God,

  S.L.P 8427,
  Dar es Salaam, Tanzania

  Simu

  +255 757 547 731

  Barua pepe