Miaka 13 ya Moto wa Uamsho

Tunamtaka Bwana na Nguvu zake

TAG

Kuandaa watumishi wa Mungu waliojawa na Roho Mtakatifu ili kuyafikia Mataifa

Kauli Lengo

Idara ya Elimu ni mojawapo ya Idara kumi za Kanisa la TAG

Kusudi la kuwepo kwa Idara ni kupanga, kuratibu, na kusimamia utekelezaji ili kuwa na watumishi waliondaliwa vema kiroho na kitaaluma, wenye kuakisi tabia na mtazamo wa Yesu katika maisha na huduma. Idara inatoa mafunzo kwa watumishi wa Kanisa la Tanzania Assemblies of God na Madhehebu mbalimbali ya Kipentekoste tunayokubaliana nayo kiimani ndani na nje ya nchi.

edu2
edu1

Watumishi wa Idara ya Elimu Makao Makuu

edu3

Mch. Jonas Petro Mkoba

Mkurugenzi Mkuu
edu4

Mch. Gerald Ole-Nguyaine

Makamu Mkurugenzi
edu5

Mch. Joyce Musembe

Katibu Mkuu
edu6

Mr. Tadei Mbuta

Mtunza Hazina
elimubanner1

Kusudi kuu

Idara ya Elimu ipo ili kupanga, kuratibu  na kusimamia utekelezaji wa maono na makusudi ya kuwepo kwake, kama inavyoainishwa kwenye katiba ya  kanisa la Tanzania Assemblies of God.

Maono

Kuwa na watumishi waliondaliwa vema kiroho na kitaaluma ili kuakisi tabia na mtazamo wa Yesu katika maisha na huduma

Vyuo vyetu

Maadili ya Msingi

Idara ya Elimu ya kanisa la Tanzania Assemblies of God ina Maadili ya Msingi yapatayo 6

Utakatifu na uadilifu

Uwajibikaji

Ibada

Uaminifu kwa Biblia

Kufanya kazi kama timu

Ufanisi

edu8

Vyuo vyetu

Idara ya Elimu ina Vyuo vya Biblia vinane. Vyuo vya bweni sita, kimoja cha kutwa, na kimoja huria.

Kila Kanda ina Chuo Mama kama ifuatavyo: Kanda ya Kusini Mashariki South-Eastern Bible College, Mtama, Lindi. Kanda ya Kusini Southern Bible College, Mbeya. Kanda ya Kati Central Bible Collge, Dodoma. Kanda ya Ziwa Lake Victoria Bible College, Mwanza. Kanda ya Kaskazini Northern Bible College, Arusha. Kanda ya Magharibi Western Bible College, Ilolanguru, Tabora. Kanda ya Kaskazini Mashariki Global Harvest Bible College, Dar –Es – Salaam, na Global University ambacho kinaendesha mafunzo yake nchi nzima.

0
Vyuo vya Bweni
0
Vyuo vya kutwa
0
Vyuo Huria